RODO

Klauzula informacyjna -przesłanka przepis prawa RPOT

Klauzula informacyjna -przesłanka umowy RPOT

Klauzula informacyjna -przesłanka zgoda RPOT

Zarządzenie nr 7/2018 w sprawie: wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie nr 8/2018 w sprawie: powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Zarządzenie nr 10/2018 w sprawie: wprowadzenia Polityki Ochrony Danych

KLAUZULA INFORMACYJNA monitoring

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w jednostce jest Pan Zbigniew Murjas,
adres poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl