Kontakt

Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna

Adres jednostki:

Partyzantów 1

28-500 Kazimierza Wielka

 

NIP: 605-007-14-88

REGON: 363398671

Tel . 41 37 00 160

Mail :
rpot@rpot.kazimierzaw.pl
kancelaria@rpot.kazimierzaw.pl