RODO

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w jednostce jest Pan Zbigniew Murjas,
adres poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl

Klauzula informacyjna -przesłanka przepis prawa RPOT

Klauzula informacyjna -przesłanka umowy RPOT

Klauzula informacyjna -przesłanka zgoda RPOT

KLAUZULA INFORMACYJNA monitoring

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

klauzula informacyjna – dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

klauzula informacyjna – nabór do pracy

klauzula informacyjna – obowiązek prawny

zgoda i klauzula informacyjna – konkursu, wizerunek

zgoda i klauzula informacyjna – zawody sportowe