Tag: plastyczny

  • Konkurs Plastyczny

    Dnia 08.07.2018 roku w RPOT w Kazimierzy Wielkiej odbył się konkurs między wychowankami Placówki, zorganizowany przez wychowawców i opiekunów.