Dobroć serca

Dyrektor Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Kazimierza Wielkiej oraz wychowankowie składają gorące podziękowania dla Pani Gabrieli Ropacz za okazaną dobroć serca. Dziękujemy z całego serca.